สินค้าเหลือน้อย

6,900 BAHT
11500 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'20901' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9624,10068,2331,775,12999,8296,3957,1158,13000,1164,4120,13003,1018,9673,5060,4330,1162,1020 Array ( [0] => 9624 [1] => 10068 [2] => 2331 [3] => 775 [4] => 12999 [5] => 8296 [6] => 3957 [7] => 1158 [8] => 13000 [9] => 1164 [10] => 4120 [11] => 13003 [12] => 1018 [13] => 9673 [14] => 5060 [15] => 4330 [16] => 1162 [17] => 1020 )