มีสินค้า

2,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20900' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5055,10023,14751,4125,9624,4258,11714,1155,773,775,4117,4251,10069,770,5059,3956,1162,4248 Array ( [0] => 5055 [1] => 10023 [2] => 14751 [3] => 4125 [4] => 9624 [5] => 4258 [6] => 11714 [7] => 1155 [8] => 773 [9] => 775 [10] => 4117 [11] => 4251 [12] => 10069 [13] => 770 [14] => 5059 [15] => 3956 [16] => 1162 [17] => 4248 )