มีสินค้า

2,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20900' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,776,9624,4248,4988,11518,1162,20902,1155,3066,11715,5185,4260,10023,4127,4255,4257,4986,4130 Array ( [0] => 776 [1] => 9624 [2] => 4248 [3] => 4988 [4] => 11518 [5] => 1162 [6] => 20902 [7] => 1155 [8] => 3066 [9] => 11715 [10] => 5185 [11] => 4260 [12] => 10023 [13] => 4127 [14] => 4255 [15] => 4257 [16] => 4986 [17] => 4130 )