สินค้าเหลือน้อย

540 BAHT
900 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'20899' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11053,19949,18990,11059,17517,11065,13143,20067,17027,16062,16063,20055,17520,11054,13141,2926,18367,16065 Array ( [0] => 11053 [1] => 19949 [2] => 18990 [3] => 11059 [4] => 17517 [5] => 11065 [6] => 13143 [7] => 20067 [8] => 17027 [9] => 16062 [10] => 16063 [11] => 20055 [12] => 17520 [13] => 11054 [14] => 13141 [15] => 2926 [16] => 18367 [17] => 16065 )