พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Features ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21244,9367,21953,23712,2391,20130,19684,5231,22066,7775,3804,6076,21919,8249,6867,6408,9194,12458 Array ( [0] => 21244 [1] => 9367 [2] => 21953 [3] => 23712 [4] => 2391 [5] => 20130 [6] => 19684 [7] => 5231 [8] => 22066 [9] => 7775 [10] => 3804 [11] => 6076 [12] => 21919 [13] => 8249 [14] => 6867 [15] => 6408 [16] => 9194 [17] => 12458 )