พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Features ending theme.

q select pid from dex_product where pid<>'2089' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11194,17847,2994,22327,11215,4704,1486,5648,20920,4230,4959,20951,10694,23845,7834,8253,20543,20934 Array ( [0] => 11194 [1] => 17847 [2] => 2994 [3] => 22327 [4] => 11215 [5] => 4704 [6] => 1486 [7] => 5648 [8] => 20920 [9] => 4230 [10] => 4959 [11] => 20951 [12] => 10694 [13] => 23845 [14] => 7834 [15] => 8253 [16] => 20543 [17] => 20934 )