พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป


Third single release from STEREO DIVE FOUNDATION is used as opening theme for "Gansta" anime series. Includes 2 titles and anime illustrated jacket.

q select pid from dex_product where pid<>'2088' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3595,15767,1193,10582,6278,2696,8253,3180,3042,13736,21247,5449,14677,5876,2605,2886,3441,23179 Array ( [0] => 3595 [1] => 15767 [2] => 1193 [3] => 10582 [4] => 6278 [5] => 2696 [6] => 8253 [7] => 3180 [8] => 3042 [9] => 13736 [10] => 21247 [11] => 5449 [12] => 14677 [13] => 5876 [14] => 2605 [15] => 2886 [16] => 3441 [17] => 23179 )