สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20695' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20955,21242,7333,14136,3826,1544,20996,3896,17837,10759,12827,4954,12469,6251,4980,18132,10045,6269 Array ( [0] => 20955 [1] => 21242 [2] => 7333 [3] => 14136 [4] => 3826 [5] => 1544 [6] => 20996 [7] => 3896 [8] => 17837 [9] => 10759 [10] => 12827 [11] => 4954 [12] => 12469 [13] => 6251 [14] => 4980 [15] => 18132 [16] => 10045 [17] => 6269 )