สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20695' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4743,10635,21183,8362,9366,4856,6731,10163,7439,5047,9425,20177,21241,2731,20546,7347,12978,6729 Array ( [0] => 4743 [1] => 10635 [2] => 21183 [3] => 8362 [4] => 9366 [5] => 4856 [6] => 6731 [7] => 10163 [8] => 7439 [9] => 5047 [10] => 9425 [11] => 20177 [12] => 21241 [13] => 2731 [14] => 20546 [15] => 7347 [16] => 12978 [17] => 6729 )