สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20695' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2025,4832,6274,6513,18437,5964,14457,2256,13186,6868,1738,8500,9936,5923,2684,5789,5803,5674 Array ( [0] => 2025 [1] => 4832 [2] => 6274 [3] => 6513 [4] => 18437 [5] => 5964 [6] => 14457 [7] => 2256 [8] => 13186 [9] => 6868 [10] => 1738 [11] => 8500 [12] => 9936 [13] => 5923 [14] => 2684 [15] => 5789 [16] => 5803 [17] => 5674 )