สินค้าเหลือน้อย

750 BAHT
add to cart

Second single release from singer-songwriter, Rionos featured as the outro main theme to TV anime "Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi" scheduled to broadcast from Oct. 2018. Features a full length ver. of the outro main theme as well as multiple ver. of the same track in TV length. Illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'20693' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2672,18940,17854,6637,1324,13671,10424,10759,6132,1489,5228,5650,20913,13672,5635,2090,5258,6743 Array ( [0] => 2672 [1] => 18940 [2] => 17854 [3] => 6637 [4] => 1324 [5] => 13671 [6] => 10424 [7] => 10759 [8] => 6132 [9] => 1489 [10] => 5228 [11] => 5650 [12] => 20913 [13] => 13672 [14] => 5635 [15] => 2090 [16] => 5258 [17] => 6743 )