สินค้าหมด

750 BAHT

Second single release from singer-songwriter, Rionos featured as the outro main theme to TV anime "Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi" scheduled to broadcast from Oct. 2018. Features a full length ver. of the outro main theme as well as multiple ver. of the same track in TV length. Illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'20693' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10322,4954,14677,3881,12000,3032,6272,499,18465,5659,23365,23398,3910,6267,11210,20115,17835,7241 Array ( [0] => 10322 [1] => 4954 [2] => 14677 [3] => 3881 [4] => 12000 [5] => 3032 [6] => 6272 [7] => 499 [8] => 18465 [9] => 5659 [10] => 23365 [11] => 23398 [12] => 3910 [13] => 6267 [14] => 11210 [15] => 20115 [16] => 17835 [17] => 7241 )