สินค้าหมด

750 BAHT

Second single release from singer-songwriter, Rionos featured as the outro main theme to TV anime "Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi" scheduled to broadcast from Oct. 2018. Features a full length ver. of the outro main theme as well as multiple ver. of the same track in TV length. Illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'20693' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22599,3447,15558,22041,5443,3381,19787,24130,20127,20795,4347,6536,6824,18465,11404,2749,11343,19331 Array ( [0] => 22599 [1] => 3447 [2] => 15558 [3] => 22041 [4] => 5443 [5] => 3381 [6] => 19787 [7] => 24130 [8] => 20127 [9] => 20795 [10] => 4347 [11] => 6536 [12] => 6824 [13] => 18465 [14] => 11404 [15] => 2749 [16] => 11343 [17] => 19331 )