สินค้าหมด

750 BAHT

Second single release from singer-songwriter, Rionos featured as the outro main theme to TV anime "Ulysses: Jeanne d'Arc to Renkin no Kishi" scheduled to broadcast from Oct. 2018. Features a full length ver. of the outro main theme as well as multiple ver. of the same track in TV length. Illustrated cover artwork.

q select pid from dex_product where pid<>'20693' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9394,17854,22584,10454,2382,3622,6685,20130,20198,19081,1523,4946,9378,22963,21916,19461,15725,21878 Array ( [0] => 9394 [1] => 17854 [2] => 22584 [3] => 10454 [4] => 2382 [5] => 3622 [6] => 6685 [7] => 20130 [8] => 20198 [9] => 19081 [10] => 1523 [11] => 4946 [12] => 9378 [13] => 22963 [14] => 21916 [15] => 19461 [16] => 15725 [17] => 21878 )