มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20499' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16226,13970,4688,14071,8719,8866,21109,17151,19676,13879,21016,10666,18767,1797,21291,9819,34,9668 Array ( [0] => 16226 [1] => 13970 [2] => 4688 [3] => 14071 [4] => 8719 [5] => 8866 [6] => 21109 [7] => 17151 [8] => 19676 [9] => 13879 [10] => 21016 [11] => 10666 [12] => 18767 [13] => 1797 [14] => 21291 [15] => 9819 [16] => 34 [17] => 9668 )