มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20499' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12502,20382,19820,4711,14700,9583,10002,5039,39,8772,2179,22360,2184,13957,8887,6400,20032,12438 Array ( [0] => 12502 [1] => 20382 [2] => 19820 [3] => 4711 [4] => 14700 [5] => 9583 [6] => 10002 [7] => 5039 [8] => 39 [9] => 8772 [10] => 2179 [11] => 22360 [12] => 2184 [13] => 13957 [14] => 8887 [15] => 6400 [16] => 20032 [17] => 12438 )