มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20499' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18290,16223,14581,12814,20168,6396,14508,19464,15818,20498,17515,18297,13870,20395,18717,21533,2184,5070 Array ( [0] => 18290 [1] => 16223 [2] => 14581 [3] => 12814 [4] => 20168 [5] => 6396 [6] => 14508 [7] => 19464 [8] => 15818 [9] => 20498 [10] => 17515 [11] => 18297 [12] => 13870 [13] => 20395 [14] => 18717 [15] => 21533 [16] => 2184 [17] => 5070 )