มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20498' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17391,9503,19638,13075,2204,10033,8036,18158,8769,8022,18766,71,8885,18122,22317,16198,6936,22104 Array ( [0] => 17391 [1] => 9503 [2] => 19638 [3] => 13075 [4] => 2204 [5] => 10033 [6] => 8036 [7] => 18158 [8] => 8769 [9] => 8022 [10] => 18766 [11] => 71 [12] => 8885 [13] => 18122 [14] => 22317 [15] => 16198 [16] => 6936 [17] => 22104 )