มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20498' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20728,342,3238,19405,4402,18327,14893,2208,21157,21732,19633,14502,15549,8040,21853,10,11718,18303 Array ( [0] => 20728 [1] => 342 [2] => 3238 [3] => 19405 [4] => 4402 [5] => 18327 [6] => 14893 [7] => 2208 [8] => 21157 [9] => 21732 [10] => 19633 [11] => 14502 [12] => 15549 [13] => 8040 [14] => 21853 [15] => 10 [16] => 11718 [17] => 18303 )