มีสินค้า

89 BAHT
add to cart

แฟ้มเอกสารขนาด A4 ผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีพิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'20498' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8876,1805,8978,15552,15554,18907,22102,10861,19824,15624,13958,20558,19818,10066,21856,8772,21787,14621 Array ( [0] => 8876 [1] => 1805 [2] => 8978 [3] => 15552 [4] => 15554 [5] => 18907 [6] => 22102 [7] => 10861 [8] => 19824 [9] => 15624 [10] => 13958 [11] => 20558 [12] => 19818 [13] => 10066 [14] => 21856 [15] => 8772 [16] => 21787 [17] => 14621 )