สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20485' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9225,6629,4176,20478,15764,22053,12605,7241,5332,6684,6634,5688,1572,19069,12473,5286,1569,6655 Array ( [0] => 9225 [1] => 6629 [2] => 4176 [3] => 20478 [4] => 15764 [5] => 22053 [6] => 12605 [7] => 7241 [8] => 5332 [9] => 6684 [10] => 6634 [11] => 5688 [12] => 1572 [13] => 19069 [14] => 12473 [15] => 5286 [16] => 1569 [17] => 6655 )