มีสินค้า

85 BAHT
90 BAHT
add to cart

เมื่อกำราบมังกรและช่วยเหลือ ‘ฟาริน’ ออกมาได้ พวกไลออสก็ตัดสินใจจะเดินทางกลับขึ้นไปยังพื้นโลก ทว่าระหว่างเตรียมตัวกันอยู่นั้น สถานการณ์กลับพลิกผันจนต้องเข้าไปเผชิญกับสิ่งเหนือสามัญสำนึก...!? สูตรลับตำรับดันเจียนเล่ม 5 ตัวตนของจอมเวทคลั่งกำลังเริ่มเคลื่อนไหว!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'20474' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7782,1491,6728,6065,8256,15714,4273,5792,6828,10025,3358,1585,13032,1413,15767,7439,18084,19462 Array ( [0] => 7782 [1] => 1491 [2] => 6728 [3] => 6065 [4] => 8256 [5] => 15714 [6] => 4273 [7] => 5792 [8] => 6828 [9] => 10025 [10] => 3358 [11] => 1585 [12] => 13032 [13] => 1413 [14] => 15767 [15] => 7439 [16] => 18084 [17] => 19462 )