มีสินค้า

85 BAHT
90 BAHT
add to cart

เมื่อกำราบมังกรและช่วยเหลือ ‘ฟาริน’ ออกมาได้ พวกไลออสก็ตัดสินใจจะเดินทางกลับขึ้นไปยังพื้นโลก ทว่าระหว่างเตรียมตัวกันอยู่นั้น สถานการณ์กลับพลิกผันจนต้องเข้าไปเผชิญกับสิ่งเหนือสามัญสำนึก...!? สูตรลับตำรับดันเจียนเล่ม 5 ตัวตนของจอมเวทคลั่งกำลังเริ่มเคลื่อนไหว!

  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'20474' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14785,10147,10844,6234,10913,6287,22590,9238,3911,14113,12482,6545,7905,5780,2380,7344,8275,7461 Array ( [0] => 14785 [1] => 10147 [2] => 10844 [3] => 6234 [4] => 10913 [5] => 6287 [6] => 22590 [7] => 9238 [8] => 3911 [9] => 14113 [10] => 12482 [11] => 6545 [12] => 7905 [13] => 5780 [14] => 2380 [15] => 7344 [16] => 8275 [17] => 7461 )