สินค้าเหลือน้อย

10,800 BAHT
add to cart

พิเศษสำหรับผู้ที่สั่งซื้อผ่านทาง shop.dex.club.com จะได้รับของแถมแบบเดียวกับสั่งซื้อผ่านทาง L-MART/A!SMART/Bandai Visual Club
ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
1.Microfiber multi cloth (approx. 600 x 420 mm size (planned), with pause illustration)
2.Post card (with key visual illustration) 
3.Photograph of the live ( 89 x 127 mm size (planned), one shot ) 

New Blu-ray of "Love Live! Sunshine!! Aqours 3rd LoveLive! Tour -WONDERFUL STORIES-". Only the Memorial BOX features stages in Saitama, Osaka, and Fukuoka. Newly illustrated box packaging. Comes with a booklet. Saitama stage/ 24 tracks. Day 1: June 9, 2018 and Day 2: June 10 2018. Osaka stage/ 15 tracks. Day 2: June 17, 2018 (excluding solo tracks). Fukuoka stage/ 17 tracks. Day 2: July 8, 2018 (excluding solo tracks).
Special Feature / Bonus Track: behind-the-scenes, making-of

q select pid from dex_product where pid<>'20445' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20082,10207,7008,24418,21952,17582,11153,21675,4523,10281,20916,15380,10406,20779,8058,4932,12115,18684 Array ( [0] => 20082 [1] => 10207 [2] => 7008 [3] => 24418 [4] => 21952 [5] => 17582 [6] => 11153 [7] => 21675 [8] => 4523 [9] => 10281 [10] => 20916 [11] => 15380 [12] => 10406 [13] => 20779 [14] => 8058 [15] => 4932 [16] => 12115 [17] => 18684 )