มีสินค้า

129 BAHT
400 BAHT
add to cart

คิซารากิ เก็นทาโร่ ชายหนุ่มเพีย้ นๆ ที่แต่งตัวผิดยุคผิดสมัย เข้าโรงเรียน อามาโนะคาว่า

และได้พบว่า ในโรงเรียนนีมี้การส่งมอบ “โซดิอาร์ตสวิตช์” ให้กับเหล่านักเรียน จนแปลง

ร่างเป็น “โซดิอาร์ท” และก่อความวุ่นวายภายในโรงเรียน แต่เมื่อเก็นทาโร่ได้รับ “โฟร์เซ

ไดร์ฟเวอร์” และ “แอสโตรสวิตช์” จากยูกิและเค็นโก ทาให้เขาสามารถแปลงร่างเป็น

มาสค์ไรเดอร์ โฟร์เซ ที่สร้างเพื่อการพัฒนาอวกาศได้

ว่าแต่ “โซดิอาร์ท สวิตช์” กับ “แอสโตร สวิตช์” มีความเกี่ยวข้องกันแบบไหนนะ?

ปลอกสวม - ไม่มี

สายคาด - ไม่มี

สติกเกอร์ - ไม่มี

กล่องสะสม - มีกล่องสะสมที่ vol.11 - vol.12