พรีออเดอร์

.

1,450 BAHT
1700 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป 

Fourth album release including 12 titles such as anime themes "God FATE", "Blue sanction", "Believe" and much more. Limited edition includes 8 music videos on Blu-ray.

q select pid from dex_product where pid<>'2032' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4231,9336,24903,19738,12825,23301,3882,4225,11771,7781,6463,18682,9305,23641,15957,2675,6794,6118 Array ( [0] => 4231 [1] => 9336 [2] => 24903 [3] => 19738 [4] => 12825 [5] => 23301 [6] => 3882 [7] => 4225 [8] => 11771 [9] => 7781 [10] => 6463 [11] => 18682 [12] => 9305 [13] => 23641 [14] => 15957 [15] => 2675 [16] => 6794 [17] => 6118 )