พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป 

Fourth album release including 12 titles such as anime themes "God FATE", "Blue sanction", "Believe" and much more.

q select pid from dex_product where pid<>'2031' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4693,8962,6603,5443,18466,24969,3043,7344,6745,10740,23984,21926,20912,3423,3197,21335,17835,24594 Array ( [0] => 4693 [1] => 8962 [2] => 6603 [3] => 5443 [4] => 18466 [5] => 24969 [6] => 3043 [7] => 7344 [8] => 6745 [9] => 10740 [10] => 23984 [11] => 21926 [12] => 20912 [13] => 3423 [14] => 3197 [15] => 21335 [16] => 17835 [17] => 24594 )