พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

q select pid from dex_product where pid<>'2030' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15791,10754,17647,21699,3165,4268,3881,9292,6516,18087,20117,10147,23844,11100,9237,21025,492,19398 Array ( [0] => 15791 [1] => 10754 [2] => 17647 [3] => 21699 [4] => 3165 [5] => 4268 [6] => 3881 [7] => 9292 [8] => 6516 [9] => 18087 [10] => 20117 [11] => 10147 [12] => 23844 [13] => 11100 [14] => 9237 [15] => 21025 [16] => 492 [17] => 19398 )