พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Third album release of princess song Faylan featuring popular single and new title by Elements Garden.

q select pid from dex_product where pid<>'2029' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14110,22119,18945,9424,3848,20937,24968,1738,22969,6298,9166,9813,6261,2246,6070,1514,5915,22270 Array ( [0] => 14110 [1] => 22119 [2] => 18945 [3] => 9424 [4] => 3848 [5] => 20937 [6] => 24968 [7] => 1738 [8] => 22969 [9] => 6298 [10] => 9166 [11] => 9813 [12] => 6261 [13] => 2246 [14] => 6070 [15] => 1514 [16] => 5915 [17] => 22270 )