พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Third album release of princess song Faylan featuring popular single and new title by Elements Garden.

q select pid from dex_product where pid<>'2029' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24308,23582,10992,16326,23419,21265,19234,2823,4032,18221,24170,21975,21964,3017,21809,24333,3636,5799 Array ( [0] => 24308 [1] => 23582 [2] => 10992 [3] => 16326 [4] => 23419 [5] => 21265 [6] => 19234 [7] => 2823 [8] => 4032 [9] => 18221 [10] => 24170 [11] => 21975 [12] => 21964 [13] => 3017 [14] => 21809 [15] => 24333 [16] => 3636 [17] => 5799 )