พรีออเดอร์

.

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Second album release from Faylan featuring intro theme of "Hyakka Ryoran Samurai Girls," outro theme of "Tantei Opera Milky Holms," new song, and more.


q select pid from dex_product where pid<>'2028' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18519,4961,24126,4052,12491,3358,23167,24306,12829,22116,22064,206,11872,23755,9181,6789,14789,2391 Array ( [0] => 18519 [1] => 4961 [2] => 24126 [3] => 4052 [4] => 12491 [5] => 3358 [6] => 23167 [7] => 24306 [8] => 12829 [9] => 22116 [10] => 22064 [11] => 206 [12] => 11872 [13] => 23755 [14] => 9181 [15] => 6789 [16] => 14789 [17] => 2391 )