พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

irst album release from Faylan including the songs "Dark Side of the Light," "mind as Judgment," "Errand," "SERIOUS-AGE," "AROUSING SOU," "I sing by my soul" and new songs.

q select pid from dex_product where pid<>'2027' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11672,18941,4051,9770,14559,1566,21916,13731,5638,3382,2384,22383,24969,15766,25108,17415,23814,6655 Array ( [0] => 11672 [1] => 18941 [2] => 4051 [3] => 9770 [4] => 14559 [5] => 1566 [6] => 21916 [7] => 13731 [8] => 5638 [9] => 3382 [10] => 2384 [11] => 22383 [12] => 24969 [13] => 15766 [14] => 25108 [15] => 17415 [16] => 23814 [17] => 6655 )