พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

irst album release from Faylan including the songs "Dark Side of the Light," "mind as Judgment," "Errand," "SERIOUS-AGE," "AROUSING SOU," "I sing by my soul" and new songs.

q select pid from dex_product where pid<>'2027' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19367,11972,22091,20994,1495,15828,2608,22144,10441,10163,3913,5286,22040,5682,3884,19329,2859,22561 Array ( [0] => 19367 [1] => 11972 [2] => 22091 [3] => 20994 [4] => 1495 [5] => 15828 [6] => 2608 [7] => 22144 [8] => 10441 [9] => 10163 [10] => 3913 [11] => 5286 [12] => 22040 [13] => 5682 [14] => 3884 [15] => 19329 [16] => 2859 [17] => 22561 )