พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

irst album release from Faylan including the songs "Dark Side of the Light," "mind as Judgment," "Errand," "SERIOUS-AGE," "AROUSING SOU," "I sing by my soul" and new songs.

q select pid from dex_product where pid<>'2027' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22848,23111,2748,24629,18255,5672,24461,11085,6545,3192,24770,20287,1547,3637,6408,20126,18698,24841 Array ( [0] => 22848 [1] => 23111 [2] => 2748 [3] => 24629 [4] => 18255 [5] => 5672 [6] => 24461 [7] => 11085 [8] => 6545 [9] => 3192 [10] => 24770 [11] => 20287 [12] => 1547 [13] => 3637 [14] => 6408 [15] => 20126 [16] => 18698 [17] => 24841 )