มีสินค้า

149 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20269' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19842,14875,14150,16050,21282,22026,14856,14152,16263,9560,18770,16261,14881,14863,14860,16247,13456,5149 Array ( [0] => 19842 [1] => 14875 [2] => 14150 [3] => 16050 [4] => 21282 [5] => 22026 [6] => 14856 [7] => 14152 [8] => 16263 [9] => 9560 [10] => 18770 [11] => 16261 [12] => 14881 [13] => 14863 [14] => 14860 [15] => 16247 [16] => 13456 [17] => 5149 )