มีสินค้า

149 BAHT
add to cart

สินค้าเป็นแบบสุ่มไม่สามารถเลือกแบบได้ 
รางวัล A ฟิกเกอร์ มี 3 แบบ
รางวัล B พวงกุญแจยาง มี 3 แบบ
รางวัล C เข็มกลัด 8 แบบ

/
Ichiban Kuji
q select pid from dex_product where pid<>'20264' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3181,20882,9686,6390,7492,22484,13618,18267,12604,13493,1203,6887,12598,3988,20881,3980,15504,21477 Array ( [0] => 3181 [1] => 20882 [2] => 9686 [3] => 6390 [4] => 7492 [5] => 22484 [6] => 13618 [7] => 18267 [8] => 12604 [9] => 13493 [10] => 1203 [11] => 6887 [12] => 12598 [13] => 3988 [14] => 20881 [15] => 3980 [16] => 15504 [17] => 21477 )