พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Single release from Faylan is used as ending theme for "Tokyo ESP" anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2026' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11202,20291,21266,19529,24258,7455,24353,22045,12486,22807,24766,9217,23939,22066,8406,2674,10229,22918 Array ( [0] => 11202 [1] => 20291 [2] => 21266 [3] => 19529 [4] => 24258 [5] => 7455 [6] => 24353 [7] => 22045 [8] => 12486 [9] => 22807 [10] => 24766 [11] => 9217 [12] => 23939 [13] => 22066 [14] => 8406 [15] => 2674 [16] => 10229 [17] => 22918 )