พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Single release from Faylan is used as ending theme for "Tokyo ESP" anime series.

q select pid from dex_product where pid<>'2026' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3031,24574,19396,22190,13732,8386,1570,11770,21837,10848,9771,9131,24460,4216,5627,5797,16617,19026 Array ( [0] => 3031 [1] => 24574 [2] => 19396 [3] => 22190 [4] => 13732 [5] => 8386 [6] => 1570 [7] => 11770 [8] => 21837 [9] => 10848 [10] => 9771 [11] => 9131 [12] => 24460 [13] => 4216 [14] => 5627 [15] => 5797 [16] => 16617 [17] => 19026 )