พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Features an outro theme of tokusatsu series "Garo - Makai no Hana."

q select pid from dex_product where pid<>'2025' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10851,7805,5051,1767,4180,6234,21458,4856,24614,21183,22496,22493,16106,14111,23013,203,23742,10898 Array ( [0] => 10851 [1] => 7805 [2] => 5051 [3] => 1767 [4] => 4180 [5] => 6234 [6] => 21458 [7] => 4856 [8] => 24614 [9] => 21183 [10] => 22496 [11] => 22493 [12] => 16106 [13] => 14111 [14] => 23013 [15] => 203 [16] => 23742 [17] => 10898 )