พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Features an outro theme of tokusatsu series "Garo - Makai no Hana."

q select pid from dex_product where pid<>'2025' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13241,21648,7906,23936,20263,8388,24190,5789,2368,5330,9305,17233,21019,6575,22286,11213,18190,6313 Array ( [0] => 13241 [1] => 21648 [2] => 7906 [3] => 23936 [4] => 20263 [5] => 8388 [6] => 24190 [7] => 5789 [8] => 2368 [9] => 5330 [10] => 9305 [11] => 17233 [12] => 21019 [13] => 6575 [14] => 22286 [15] => 11213 [16] => 18190 [17] => 6313 )