พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Features an outro theme of tokusatsu series "Garo - Makai no Hana."

q select pid from dex_product where pid<>'2025' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22971,25094,9198,8836,24689,5674,12477,22775,13377,2810,23742,21163,20190,4347,24617,25141,19785,9944 Array ( [0] => 22971 [1] => 25094 [2] => 9198 [3] => 8836 [4] => 24689 [5] => 5674 [6] => 12477 [7] => 22775 [8] => 13377 [9] => 2810 [10] => 23742 [11] => 21163 [12] => 20190 [13] => 4347 [14] => 24617 [15] => 25141 [16] => 19785 [17] => 9944 )