พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Features an outro theme of tokusatsu series "Garo - Makai no Hana."

q select pid from dex_product where pid<>'2025' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22581,6604,15568,20089,2930,3437,6136,16103,19396,4846,11209,4208,20546,4975,24613,22092,20996,1582 Array ( [0] => 22581 [1] => 6604 [2] => 15568 [3] => 20089 [4] => 2930 [5] => 3437 [6] => 6136 [7] => 16103 [8] => 19396 [9] => 4846 [10] => 11209 [11] => 4208 [12] => 20546 [13] => 4975 [14] => 24613 [15] => 22092 [16] => 20996 [17] => 1582 )