พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Features an outro theme of tokusatsu series "Garo - Makai no Hana."

q select pid from dex_product where pid<>'2025' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8924,11259,5243,20088,4974,11229,24785,23294,5478,6730,5670,22626,1357,23083,22096,13037,3484,5632 Array ( [0] => 8924 [1] => 11259 [2] => 5243 [3] => 20088 [4] => 4974 [5] => 11229 [6] => 24785 [7] => 23294 [8] => 5478 [9] => 6730 [10] => 5670 [11] => 22626 [12] => 1357 [13] => 23083 [14] => 22096 [15] => 13037 [16] => 3484 [17] => 5632 )