พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

New singe release from Faylan including opening theme of "BLAZBLUE ALTER MEMORY" anime series and "Ragnarok World Championship 2013" game theme song.

q select pid from dex_product where pid<>'2024' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24437,21953,7775,18210,21164,10450,12482,3303,22916,14612,19313,4941,24493,24120,23757,6408,22235,12827 Array ( [0] => 24437 [1] => 21953 [2] => 7775 [3] => 18210 [4] => 21164 [5] => 10450 [6] => 12482 [7] => 3303 [8] => 22916 [9] => 14612 [10] => 19313 [11] => 4941 [12] => 24493 [13] => 24120 [14] => 23757 [15] => 6408 [16] => 22235 [17] => 12827 )