พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

New singe release from Faylan including opening theme of "BLAZBLUE ALTER MEMORY" anime series and "Ragnarok World Championship 2013" game theme song.

q select pid from dex_product where pid<>'2024' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4061,23935,20308,18224,8488,24903,24620,24577,24748,7218,9976,1480,4692,12480,10888,7337,2743,6121 Array ( [0] => 4061 [1] => 23935 [2] => 20308 [3] => 18224 [4] => 8488 [5] => 24903 [6] => 24620 [7] => 24577 [8] => 24748 [9] => 7218 [10] => 9976 [11] => 1480 [12] => 4692 [13] => 12480 [14] => 10888 [15] => 7337 [16] => 2743 [17] => 6121 )