พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24968,18549,4353,19696,25026,2376,21326,6960,15959,16308,6613,17233,4233,9388,3018,1529,10145,16532 Array ( [0] => 24968 [1] => 18549 [2] => 4353 [3] => 19696 [4] => 25026 [5] => 2376 [6] => 21326 [7] => 6960 [8] => 15959 [9] => 16308 [10] => 6613 [11] => 17233 [12] => 4233 [13] => 9388 [14] => 3018 [15] => 1529 [16] => 10145 [17] => 16532 )