พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23493,7059,8290,10979,18134,24833,8404,24087,14558,5659,24649,3179,4694,21617,2971,22481,21910,6304 Array ( [0] => 23493 [1] => 7059 [2] => 8290 [3] => 10979 [4] => 18134 [5] => 24833 [6] => 8404 [7] => 24087 [8] => 14558 [9] => 5659 [10] => 24649 [11] => 3179 [12] => 4694 [13] => 21617 [14] => 2971 [15] => 22481 [16] => 21910 [17] => 6304 )