พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1572,22559,21265,9125,2032,2970,21668,21705,12977,4106,19339,3867,15833,21698,5245,3254,20296,21026 Array ( [0] => 1572 [1] => 22559 [2] => 21265 [3] => 9125 [4] => 2032 [5] => 2970 [6] => 21668 [7] => 21705 [8] => 12977 [9] => 4106 [10] => 19339 [11] => 3867 [12] => 15833 [13] => 21698 [14] => 5245 [15] => 3254 [16] => 20296 [17] => 21026 )