พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3288,20991,23815,3864,14608,21695,18464,15833,23778,24401,5623,13730,11537,24357,8263,2955,6728,10419 Array ( [0] => 3288 [1] => 20991 [2] => 23815 [3] => 3864 [4] => 14608 [5] => 21695 [6] => 18464 [7] => 15833 [8] => 23778 [9] => 24401 [10] => 5623 [11] => 13730 [12] => 11537 [13] => 24357 [14] => 8263 [15] => 2955 [16] => 6728 [17] => 10419 )