พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22429,20351,1482,24572,7903,14670,21967,7218,14125,22834,15542,23177,19305,4234,20070,2256,3835,7328 Array ( [0] => 22429 [1] => 20351 [2] => 1482 [3] => 24572 [4] => 7903 [5] => 14670 [6] => 21967 [7] => 7218 [8] => 14125 [9] => 22834 [10] => 15542 [11] => 23177 [12] => 19305 [13] => 4234 [14] => 20070 [15] => 2256 [16] => 3835 [17] => 7328 )