พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6471,11763,24770,9148,9274,10847,14563,4206,5677,6251,24295,22683,5478,5255,2027,5509,25091,3523 Array ( [0] => 6471 [1] => 11763 [2] => 24770 [3] => 9148 [4] => 9274 [5] => 10847 [6] => 14563 [7] => 4206 [8] => 5677 [9] => 6251 [10] => 24295 [11] => 22683 [12] => 5478 [13] => 5255 [14] => 2027 [15] => 5509 [16] => 25091 [17] => 3523 )