พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22929,6062,19756,22561,3358,2089,8792,10454,23786,24277,3648,6225,3376,24570,6245,23942,21673,23631 Array ( [0] => 22929 [1] => 6062 [2] => 19756 [3] => 22561 [4] => 3358 [5] => 2089 [6] => 8792 [7] => 10454 [8] => 23786 [9] => 24277 [10] => 3648 [11] => 6225 [12] => 3376 [13] => 24570 [14] => 6245 [15] => 23942 [16] => 21673 [17] => 23631 )