พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22327,9233,3913,9971,24579,19747,6512,5066,10957,3890,24516,492,6477,2697,3423,8276,17035,5255 Array ( [0] => 22327 [1] => 9233 [2] => 3913 [3] => 9971 [4] => 24579 [5] => 19747 [6] => 6512 [7] => 5066 [8] => 10957 [9] => 3890 [10] => 24516 [11] => 492 [12] => 6477 [13] => 2697 [14] => 3423 [15] => 8276 [16] => 17035 [17] => 5255 )