พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24522,20058,23846,23818,21326,10455,14725,10459,10889,21879,2380,10076,2736,21915,10669,5176,5920,9239 Array ( [0] => 24522 [1] => 20058 [2] => 23846 [3] => 23818 [4] => 21326 [5] => 10455 [6] => 14725 [7] => 10459 [8] => 10889 [9] => 21879 [10] => 2380 [11] => 10076 [12] => 2736 [13] => 21915 [14] => 10669 [15] => 5176 [16] => 5920 [17] => 9239 )