พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7340,16110,9211,6707,5263,21837,10979,4765,14554,13182,25212,23027,7452,25039,13090,7911,3438,6505 Array ( [0] => 7340 [1] => 16110 [2] => 9211 [3] => 6707 [4] => 5263 [5] => 21837 [6] => 10979 [7] => 4765 [8] => 14554 [9] => 13182 [10] => 25212 [11] => 23027 [12] => 7452 [13] => 25039 [14] => 13090 [15] => 7911 [16] => 3438 [17] => 6505 )