พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6684,9971,5259,19702,19054,6508,12465,19507,3656,19745,13670,9928,2858,8551,13031,6459,1570,14789 Array ( [0] => 6684 [1] => 9971 [2] => 5259 [3] => 19702 [4] => 19054 [5] => 6508 [6] => 12465 [7] => 19507 [8] => 3656 [9] => 19745 [10] => 13670 [11] => 9928 [12] => 2858 [13] => 8551 [14] => 13031 [15] => 6459 [16] => 1570 [17] => 14789 )