พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21927,22611,5924,20862,24334,18941,21687,9223,22128,9192,2851,24280,7805,22159,9198,23493,23626,14566 Array ( [0] => 21927 [1] => 22611 [2] => 5924 [3] => 20862 [4] => 24334 [5] => 18941 [6] => 21687 [7] => 9223 [8] => 22128 [9] => 9192 [10] => 2851 [11] => 24280 [12] => 7805 [13] => 22159 [14] => 9198 [15] => 23493 [16] => 23626 [17] => 14566 )