พรีออเดอร์

.

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

Opening theme release of "Hakkenden: Toho Hakken Ibun" TV anime series based on popular comic and performed by Faylan. Includes additional titles and karaoke version for a total of 4 tracks.

q select pid from dex_product where pid<>'2022' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6438,17850,21963,17415,16110,3432,5703,11962,23396,22630,3624,6616,3833,23013,4575,6860,3825,24275 Array ( [0] => 6438 [1] => 17850 [2] => 21963 [3] => 17415 [4] => 16110 [5] => 3432 [6] => 5703 [7] => 11962 [8] => 23396 [9] => 22630 [10] => 3624 [11] => 6616 [12] => 3833 [13] => 23013 [14] => 4575 [15] => 6860 [16] => 3825 [17] => 24275 )