สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20211' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15225,7285,6672,20799,16833,7524,8202,16755,8937,16858,3899,11474,8057,9396,17154,11975,21071,8228 Array ( [0] => 15225 [1] => 7285 [2] => 6672 [3] => 20799 [4] => 16833 [5] => 7524 [6] => 8202 [7] => 16755 [8] => 8937 [9] => 16858 [10] => 3899 [11] => 11474 [12] => 8057 [13] => 9396 [14] => 17154 [15] => 11975 [16] => 21071 [17] => 8228 )