สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20211' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9990,10962,10954,17580,8196,10172,5742,21453,12341,22243,7010,8086,20443,8445,23219,15196,15600,16613 Array ( [0] => 9990 [1] => 10962 [2] => 10954 [3] => 17580 [4] => 8196 [5] => 10172 [6] => 5742 [7] => 21453 [8] => 12341 [9] => 22243 [10] => 7010 [11] => 8086 [12] => 20443 [13] => 8445 [14] => 23219 [15] => 15196 [16] => 15600 [17] => 16613 )