มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20210' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12341,12755,16827,17139,8053,8452,3899,3604,21451,4933,5396,17574,23200,23196,11267,8443,21040,6682 Array ( [0] => 12341 [1] => 12755 [2] => 16827 [3] => 17139 [4] => 8053 [5] => 8452 [6] => 3899 [7] => 3604 [8] => 21451 [9] => 4933 [10] => 5396 [11] => 17574 [12] => 23200 [13] => 23196 [14] => 11267 [15] => 8443 [16] => 21040 [17] => 6682 )